Ons mentorprogramma

Ons mentor
programma

In de praktijk

process_pictos_Plan de travail 1 copie 3

Periode van 6 maanden

process_pictos_Plan de travail 1 copie 2

Minstens 2 ontmoetingen per maand

process_pictos_Plan de travail 1 copie

Op de werkplek van de mentor

process_pictos_Plan de travail 1

Workshops en netwerkevents

Hoe werkt het?

Mentoraat

Het doel bestaat erin een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen twee personen die hun ervaring en vaardigheden zullen benutten in de zoektocht naar een job voor de mentee. Deze twee personen vormen een duo tijdens het volledige mentoraat en worden begeleid door een projectmanager van Team4Job.

De mentor en de mentee stellen samen een actieplan op dat bij elke ontmoeting gebruikt wordt als referentie om de voortgang en de resultaten te evalueren. Gedurende de periode van 6 maanden wordt aan de projectmanager gecommuniceerd hoe de zoektocht naar werk van de mentee evolueert.

Frequentie van de ontmoetingen

Het duo verbindt zich ertoe om minstens 2 keer per maand samen te zitten op de werkplek van de mentor gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Het is van essentieel belang dat ze daarnaast ook contact houden via telefoon of e-mail om het engagement te onderstrepen en het vertrouwen te verhogen.

Workshops en netwerkevenementen

Gedurende het volledige mentoraat kunnen de mentees en de mentors deelnemen aan workshops en netwerkevenementen van Team4Job.

De workshops hebben verschillende doelstellingen: de persoonlijke ontwikkeling van de mentee/mentor ondersteunen, het delen van ervaringen tussen mentees/mentors vergemakkelijken, belangrijke coachinginstrumenten delen en onze mentors informeren over de problematiek op de arbeidsmarkt.

Een proces in verschillende stappen.

Fase 1: Prementoraat

  • Informatiesessie
  • Inschrijving & telefonische screening
  • Individueel gesprek
  • Matching

Fase 2: Mentoraat

  • Eerste ontmoeting
  • Ondertekening van het engagementsdocument
  • Zes maanden mentoraat en gepersonaliseerde opvolging door Team4Job
  • Afsluitend gesprek

Fase 3: Postmentoraat

  • Opvolging tot 1 jaar