Laten we synergieën creëren en samenwerken

Word partner

Team4Job kan zijn missie volbrengen en zijn mentorprogramma aan zo veel mogelijk werkzoekenden aanbieden dankzij zijn sterke partnerschappen met publieke en sociale actoren van de eerste lijn, zoals de Jobhuizen, Actiris, de OCMW’s, opleidingscentra en ‘Missions Locales’.

Heb je regelmatig contact met werkzoekenden en wil je hen een mentoraat van Team4Job voorstellen?

De toegang tot werk en sociale cohesie liggen je nauw aan het hart?

Het initiatief van Team4Job vormt een aanvulling op de begeleiding door Brusselse actoren voor sociale en professionele integratie.

Dankzij het mentoraat komt de werkzoekende op een andere manier in contact met het bedrijfsleven.

Concreet verbindt een persoon die actief is op de arbeidsmarkt zich ertoe om een werkzoekende te ondersteunen door gedurende 6 maanden zijn mentor te worden. Ze ontmoeten elkaar op de werkplek van de mentor. De mentor helpt de mentee om een professioneel netwerk uit te bouwen en leert hem zijn sector en zijn beroep beter kennen, zodat hij sneller werk kan vinden.

Dankzij deze menselijke ervaring wordt de werkzoekende lid van het netwerk van mentees en mentors van Team4Job, is hij niet meer geïsoleerd en verbetert zijn zelfvertrouwen.

De opvolging door Team4Job is positief voor onze werkzoekenden omdat ze expertise over specifieke sectoren deelt, een confrontatie levert met de realiteit op de werkvloer en waardevolle ondersteuning biedt via een bijzonder partnerschap.

header_engager

Serviceteam ISP - CPAS

Partner